सेयार
आइटेमफोरा नों नायगिरनाय सोदोबफोरजों गोरोबदों
रिजाल्टफोरखौ फिल्टार खालाम
Item type
गोदान आइटेमफोरसर्ट खालामदों गोनांथि · खालार (गोदानथारा गिबि) · हांखोजों
गोमानाय-मोन्नाय(खोया-पाया)-गोमानायखौ संनाय आरो खुदियाखौ मोन्नाय
बे बिलाया खोया-पाया पर्टेलनि सोमोन्दै मिथिथाय होगोन- गोमानाय आरो खुदिया मोन्नाय लालायनाय मिथिथाय सासे नोगोरारिखौ बिथा खालामनाय वेबसाइट ।
जायगायाव दं समाज अनसाइ / खुदिया आरो आइजोफोरनि जौगाथि
Back to top