हम / आबाद / आबाद सावरायनायनि फराम
सेयार

आबाद सावरायनायनि फराम

बे फरामा आबादजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरखौ सावरायनायनि थाखाय दं

सोलिबाय थानाय सावरायनाय एबा गोदान सावरायनायव बाहागो लानो गाहायनि फरिलाइनिफ्राय लोब्बा गोनां फरामखौ सायख
बे बर्डाव दासिम जेबो फराम नुजायाखै, फराम दाजाबनो एद मेनुखौ बाहाय
Back to top