हम / सोलोंथाइ / सोलोंथाइ सावरायनायनि फराम / शैक्षिकाः उत्तमप्रयोगाः
सेयार

नि सायाव फरामशैक्षिकाः उत्तमप्रयोगाः

जेबो सावरायनाय जागायजेनाखै:

सोलिबाय थानाय सावरायनाय एबा गोदान सावरायनायव बाहागो लानो गाहायनि फरिलाइनिफ्राय लोब्बा गोनां फरामखौ सायख

Back to top