हम / गोहो / बिथांखि हेफाजाब / दाफिन्नाय शक्ति / सुर्यमित्र आदब जौगाथाय मावहाबाफारि
सेयार
नाय
  • हादरसा सुजुनायनि थाखाय उदां

सुर्यमित्र आदब जौगाथाय मावहाबाफारि

बि बिमुङा सुर्यमित्र अदब जौगाथाय मावथांखि सोमोन्दैनि मिथिथाय होगोन।

हादरारि सोरां गोहो फसंथान (NISE), गोदान आरो दाफिन्नाय गोहो मन्त्रलयनि (MNRE) गंसे गावखुंथाय फसंथाना हादरनि R&D सोरां गोहोनि बिथिङाव देरसिन फसंथान। NISE आ हादरनि दाब दाब जायगायाव राइजो नडेल एजेन्सिनि हेफाजाबाव “सुर्यमित्र” आदब जौगाथाय मावथांखि खुंगासिनो दं।

बे मावफारिया लाइमोनफोरनि खामानि आदब जौगानाय, जाखांबोनाय सोरां गोहो प्रजेक्ट इनस्टलेशन, मावफुंनाय आरो सामलायनायखौ हमानानै भारत आरो दुलाराय बुहुमवानो साख्रिनि सुबिदाखौ थांखि खालामनाय जादों। सुर्यमित्र हाबाफारिया सोरां गोहो खोन्दोआव बिनाइसाफोरखौ गोदान गोहो गसंथाय जाहोनोबो थि खालामनाय जादों। सुर्य मित्र आदाब जौगाथाय हाबाफारिखौ भरत सरकारनि गोदान आरो दाफिननाय गोहो मन्त्रलया अनसुंथाय होदों।

आरजाथाव सायखमान

गाहायनि रोंथाय गोनां बिनाइसाफोरा आरजाथाव

  1. गोनांथार रोंथाय गोनां- बिनाइसाया 10थि थाखो उथ्रिनाय जानांगोन आरो इलेकट्रिसिन/वेरमेन/इलेकट्रनिक्स मेनानिक/फिटार/सिट मेटेल आव ITI थानाय जानांगोन, बैसोआ 18 बोसोरनि गाहायनिया जानाय नङा।
  2. आवग्रिथाय मोननो हाथाव रोंमोन्थाइ- इलेकट्रिकेल, मेकानिकेल आरो इलेकट्रनिक्सनि दालायाव दिप्लमा गोनां बिनाइसाफोरा आवग्रिथाय मोननो हागोन। इलेकट्तिसिन सारटिफिकेट आरो रोंगौथि गानं बिनाइसाफोरा आग्रिथाय मोननो हागोन।
  3. फोरोंथाय लाग्राफोरा सायखनाय समाव गामिनिफ्राय फैनाय, साख्रि गैजायि लाइमोनफोर, आइजोफोर, एस सि/एस टि बिनाइसाफोरा जरखा गोनांथि मोनगोन।
  4. जायखि जाया आयदायाव दिग्रि एबा जौगा सोलोंथाय गोनां सुबुंफोरा आरजाथाव जाखाथारनाय नङा।

सम आरो मासुल

बे थानाय गोनां आदाब जौगाथाय हाबाफारिनि समा 600 घन्टानि (90 सानफ्राम)। बेयो थाग्रा गोनां हाबाफारि आरो बेयो बेसेन नाङि जेराव थानाय आरो जानयाबो दंफायो। सुर्यमित्र आदब जौगाथाय हाबाफारिफोरा भारत सरकारनि गोदान आरो दाफिननाय गोहो मन्त्रालयनि अनसुंथाय होनाय।

फराफारिनि जोबनायाव मोजां सुमनोथाइ खालामनाय जागोन आरो फोरमानलाइ होनाय जागोन।

सुर्यमित्र आदब जौगाथाय मावहाबाफारिनि जानाय जायगा

आदब जौगाथाय हाबाफारिनि जायगाफोरखौ मोननो थाखाय, बेयाव क्लिक खालाम।

फुंखा: एनआइएसइ

2.53333333333
दाजाब बिबुंथि

यदि कापि टिपाणी भवत्पक्षतः स्यात् तर्हि अत्र प्रस्तौतु

Enter the word
Back to top