हम / गोहो / ऊर्जा विषये प्राथमिकज्ञानम् / शौर्एस् ओफ् एनेर्ग्य्
सेयार
Enter the word
नोंनि पासवर्डखौ बावबाय?

नों नोंनि पासवार्दखौ बावगारबायब्ला, जों नोंनो गोदान मोनसे हरनो हायो।

गोदान बाहायगिरिनामा?

नोंहा बेयाव एकाउन्ट गैयाब्ला, रेजिस्ट्रेशन फर्माव.

3.03571428571
Back to top