हम / समाज अनसाइ / खुदिया आरो आइजोफोरनि जौगाथि / गोमानाय-मोन्नाय(खोया-पाया)-गोमानायखौ संनाय आरो खुदियाखौ मोन्नाय
सेयार
Enter the word
नोंनि पासवर्डखौ बावबाय?

नों नोंनि पासवार्दखौ बावगारबायब्ला, जों नोंनो गोदान मोनसे हरनो हायो।

गोदान बाहायगिरिनामा?

नोंहा बेयाव एकाउन्ट गैयाब्ला, रेजिस्ट्रेशन फर्माव.

2.89655172414
Back to top