हम / इ-गभार्नेन्स / इ गभार्नेन्स अनलाइन सिबिथाय
सेयार
नाय
  • हादरसा सुजुनायनि थाखाय उदां

इ गभार्नेन्स अनलाइन सिबिथाय

बे बिलाया इ गभार्नेन्स अनलाइन सिबिथाय सोमोन्दै मिथिथाय होगोन।

आधारनि आबुं सोमोन्दै
बे खोन्दोआ आधारजों सोमोन्दो गोनां एबा इउनिक आइदेनटिफिकेशन नाम्बार फर इनदिभिजुइल्स इन इनदियानि गासै मिथिथायखौ होगोन ।
Back to top