हम / सोलोंथाइ / सोलोंथाइ सावरायनायनि फराम
सेयार

सोलोंथाइ सावरायनायनि फराम

बे फरामा सोलोंथाइ सोमोन्दो थानाय आयदाफोरखौ सावरायनायनि थाखाय दं

सोलिबाय थानाय सावरायनाय एबा गोदान सावरायनायव बाहागो लानो गाहायनि फरिलाइनिफ्राय लोब्बा गोनां फरामखौ सायख
फरामनि मुं सावरायनायफोर दाबावेसो सावरायदों
शैक्षिकाः उत्तमप्रयोगाः 0 जेबो सावरायनाय जागायजेनाखै
Back to top