हम / सावस्रि / खान्थिफोर आरो मावथांखिफोर
सेयार
नाय
  • हादरसा सुजुनायनि थाखाय उदां

खान्थिफोर आरो मावथांखिफोर

बे बाहागोआव हादरनां आरो राइजो थाखोआव देहाजों सोमोन्दोगोनां खान्थिफोर आरो मावथांखिफोरखौ सोफानाय जादों।

हादरनां देहा हाबाफारिफोर
बे आयदायाव भारताव बाहायजानाय बायदिसिना देहा हाबाफारिफोरखौ सोफानाय जादों।
Back to top