सेयार
नाय
  • हादरसा सुजुनायनि थाखाय उदां

Girl child welfare

हिन्जावसाखौ रैखा खालाम हिन्जावसाखौ फोरों
बे बिमुङाव Beti Bachao Beti Padhao जों सोमोन्दो गोनां बिथांखिनि मिथाथाय थागोन
Back to top